Hakkımızda

  Ana sayfa > Kurumsal > Hakkımızda

Memleketimizde derya gönüllü hayır sahipleri var, öte yanda yıkılmış gönüller mevcut. Seyyid Burhaneddin Hazretleri bu iki dünyanın tam buluşma noktasında.

İsmini Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı olarak tescil ettiren bu yeni vakıf, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin gözettiği hedefleri, öncelikle kendisine gaye maddesi olarak belirlemiştir. Vakıf bugün, ihtiyaç sahiplerine sığınak, gariplere barınak, yetim ve öksüzlere sıcak bir kucak olmuştur. Kurduğu müesseselerle hem yaralı gönüllere merhem olmuş, hem de memleketimizin yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmuştur. Seyyid Burhaneddin Hizmet Vakfı âdeta bir hayır dağıtım merkezi durumuna gelmiştir. Doluyor ve boşalıyor. Oraya garip gelen, yüreği bütünleşmiş olarak ayrılıyor. Gözü yaşlı gelen tebessümlerle...

Vakıf bir adanıştır. İslam geleneğinde malın ve canın Allâh yoluna adanışının ürünüdür. Vakıf bir sorumluluktur. Her mü'minin, daha ötede her insanın, kendini diğer mü'minden diğer insandan, hatta yaratılmış her şeyden sorumlu hissetmesinin ürünüdür. Vakıf bir sevgidir. Yaradılmışları, yaradanın hatırına kucaklayan bir sevgidir. Vakıf bir hayır yarışıdır. Sevdiklerinden infak yarışıdır. Vakıf bir şükürdür. Rabbin verdiği ömre, nefes alıp vermemize şükürdür. İşte Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet  Vakfı da bu şükrün mücessemleşmiş önemli bir sivil toplum kuruluşudur.
Sevgi, şefkat ve merhamet duygularının infak olarak tezahür etmesi neticesinde doğup büyüyen vakıf müesseseleri, öncelikle diğergam bir ruha sahip diri bir gönülde kurulmaya başlar. Hemen her vakfın kuruluşunda temele atılan ilk harç, böyle bir gönül harcıdır. Seyyid Burhaneddin Hazretleri gibi bir gönül erinin yüreğinde tomurcuklanan Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet  Vakfı çınarı da, o gönüldeki samimiyete Rabbin verdiği bereketle uzun yıllardır varlığını devam ettirebilmiştir. Yaptığı hayırları “ebed-müddet” niyetiyle inşa eden bu nevi gönül adamlarının eserleri, bir “sadaka-i câriye” olarak -suyu bol bir ırmak misali- istikbale doğru akıp gitmektedir.


SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ HİZMET VAKFI


Bir vakfın en önemli sermayesi, hiç şüphesiz gönüllüleridir. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı bu anlamda, hem ismini taşıdığı Seyyid Burhaneddin Hazretlerini sevenlerinin çokluğu, hem de vakfın hizmette ayırım gözetmeyen bir hizmet anlayışına sahip olması sebebiyle, kemiyet ve keyfiyet itibariyle fedakar ve samimi çok sayıda gönüllü sermayesine sahip olmuştur.