İctimâi Hizmetler

 Ana sayfa > İctimâi Hizmetler

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı çalışmalar ile mazlum ve mağdurların yaralarını sarmaya, aynî ve nakdî yardımlarda bulunmaya gayret edilmektedir.

 Vakfımız; doğal afet ile zarar gören, çeşitli nedenlerle zulüm ve imkânsızlıklar sebebiyle açlık çeken, eğitim almakta zorlanan kardeşlerimize yardımlarda bulunmaktadır.

 Vakfımız; aile yapısının güçlendirilmesine dair her türlü bilimsel ve sosyal faaliyetler yapmak, yaptırmak veya destek olmaktadır. Aileyi ve ailevi değerleri olumsuz etkileyen/tehdit eden sorunlar üzerinde çalışmak, sorunların kaynaklarını tespit etmek ve sorunları doğuran bu kaynaklarla mücadele etmektedir.