Darul Erkam Hafızlık İhtisas Halkası

 Ana sayfa > Haberler > Darul Erkam Hafızlık İhtisas Halkası

14 Ağustos 2021

Darul Erkam Hafızlık İhtisas Halkası

Kayıt İçin Tıklayınız


PROGRAMIN AMACI

    Hafızlığını tamamlamış gençlerimiz için Arapça ve İslami İlimler noktasında bir alt yapı oluşturulması, öğrencilerimizin temel dini metinleri anlayabilecekleri bir gramer ve pratik Arapça bilgisine ve temel düzeyde kendini ifade edebilme yetisine sahip olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

    BAŞVURU ŞARTLARI 

• Programa sadece erkek öğrenciler başvuru yapabilir. 

• Hafzılığını tamamlamış öğrenciler katılabilirler. 

• Kitap bedeli kursiyerler tarafından karşılanacaktır. 

• Kursiyerler mülâkatla alınacaktır. 

    VERİLECEK HİZMETLER 

• Üç Öğün Yemek

• Kültürel Geziler

• Piknik

• Havuz

• Halı Saha

    DÖRT YILDA OKUNACAK KİTAP LİSTESİ

I. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Sarf: Emsile, Bina, Maksûd.

2- Metin: Kasasu’n-Nebiyyîn; Mea’l-enbiyâ(Sarf-Nahiv Tahlîli).

3- Nahiv: en-Nahvü’l-Vâzıh (küçük), Avâmil,en-Nahvü’l-Vâzıh (büyük), İzhâr kitabı.

4- Fıkıh: Nûru’l-Îzâh.

II. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Fıkıh: el-Lübâb (Muâmelât).

2- Hadis: Bulûğu’l-Merâm / Mişkâtü’l-Mesâbih.

3- Tefsir: Seçme tefsir metinleri:et-Tefsîru’l-Vecîz /Safvetü’t-Tefâsir.

4- Belagat: Telhîs / el-Belâğatü’l-Vâdıha.

5- Mantık: İsagoci.

III. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Akâid: Nureddin es-Sâbûnî,el-Bidaye fî usûli’d-dîn.

2- Tefsir: Sâbûnî, Tefsîru Âyâti’l-Ahkâm.

 3- Fıkıh Usûlü: Zeydan, el-Vecîz.

4- Tasavvuf: Kuşeyrî, er-Risâle.

IV. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Sarf: Emsile, Bina, Maksûd.

2- Metin: Kasasu’n-Nebiyyîn; Mea’l-enbiyâ(Sarf-Nahiv Tahlîli).

3- Nahiv: en-Nahvü’l-Vâzıh (küçük), Avâmil,en-Nahvü’l-Vâzıh (büyük), İzhâr kitabı.

4- Fıkıh: Nûru’l-Îzâh.

Not: Ayrıca 4 sene süresince 12 adet Türkçe kitap okunacaktır.

İrtibat

Tel : 0(352) 320 41 62

Adres : Gülük Mah. Boyluca Sk. No: 50 Düvenönü Tramvay Durağı Arkası Melikgazi/KAYSERİ