Daru'l Erkam İlim İrfan Merkezi

 Ana sayfa > Haberler > Daru'l Erkam İlim İrfan Merkezi

14 Ağustos 2021

Daru'l Erkam İlim İrfan Merkezi

Kayıt Formu İçin Tıklayınız  


 PROGRAMIN AMACI

    İlahiyat fakültesinde okuyacak gençlerimiz için Arapça ve İslami İlimler noktasında bir alt yapı oluşturulması, İlahiyat fakültesine devam eden öğrencilerimiz için temel dini metinleri anlayabilecekleri bir gramer ve pratik Arapça bilgisine ve temel düzeyde kendini ifade edebilme yetisine sahip olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

• Programa sadece erkek öğrenciler başvuru yapabilir.

• İlahiyat hazırlık, İlahiyat 1 ve İlahiyat 2. sınıf öğrencileri katılabilirler.

• Kitap bedeli kursiyerler tarafından karşılanacaktır.

• Kursiyerler mülâkatla alınacaktır.

    VERİLECEK HİZMETLER

• Üç Öğün Yemek

• Kültürel Geziler

• Piknik

• Havuz

• Halı Saha

    DÖRT YILDA OKUNACAK KİTAP LİSTESİ 

I. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Sarf: Emsile, Bina, Maksûd.

2- Metin: Kasasu’n-Nebiyyîn; Mea’l-enbiyâ(Sarf-Nahiv Tahlîli).

3- Nahiv: en-Nahvü’l-Vâzıh (küçük), Avâmil,en-Nahvü’l-Vâzıh (büyük), İzhâr kitabı.

4- Fıkıh: Nûru’l-Îzâh.

II. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Fıkıh: el-Lübâb (Muâmelât).

2- Hadis: Bulûğu’l-Merâm / Mişkâtü’l-Mesâbih.

3- Tefsir: Seçme tefsir metinleri:et-Tefsîru’l-Vecîz /Safvetü’t-Tefâsir.

4- Belagat: Telhîs / el-Belâğatü’l-Vâdıha.

5- Mantık: İsagoci.

III. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Akâid: Nureddin es-Sâbûnî,el-Bidaye fî usûli’d-dîn.

2- Tefsir: Sâbûnî, Tefsîru Âyâti’l-Ahkâm.

 3- Fıkıh Usûlü: Zeydan, el-Vecîz.

4- Tasavvuf: Kuşeyrî, er-Risâle.

IV. YIL KİTAP LİSTESİ

1- Sarf: Emsile, Bina, Maksûd.

2- Metin: Kasasu’n-Nebiyyîn; Mea’l-enbiyâ(Sarf-Nahiv Tahlîli).

3- Nahiv: en-Nahvü’l-Vâzıh (küçük), Avâmil,en-Nahvü’l-Vâzıh (büyük), İzhâr kitabı.

4- Fıkıh: Nûru’l-Îzâh.

Not: Ayrıca 4 sene süresince 12 adetTürkçe kitap okunacaktır.

İrtibat

Tel : 0(352) 320 41 62

Adres : Gülük Mah. Boyluca Sk. No: 50Düvenönü Tramvay Durağı Arkası Melikgazi/KAYSERİ